Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Více informací naleznete na této stránce.

 

Elektronický podpis

Již přes 10 let úspěšně působíme jako mobilní registrační autorita I.CA. Své zkušenosti uplatňujeme především v oborech spojených se státní správou, celní správou, finančním úřadem a ČSSZ.

Typy elektronického podpisu:

 • Komerční certifikát je vhodný pro obchodní použití mimo oblast komunikace s orgány veřejné moci, na které se vztahuje povinnost využívat certifikáty kvalifikované. Využití má tak např. v podobě zaměstnaneckých certifikátů, jejichž účelem je zajištění interní bezpečné komunikace mezi zaměstnanci, mezi jednotlivými pobočkami a dislokovanými pracovišti, případně pro realizaci vzdáleného přístupu zaměstnanců k firemním datovým zdrojům. Jeho použití je možné také v uzavřených systémech, pokud je mezi účastníky bezpečné komunikace uzavřena smlouva, řešící podmínky této komunikace.
  V současné době mají komerční certifikáty použití zejména pro šifrování a autentizaci. Jedná se především o neanonymní přístup na webové servery a předávání šifrovaných dat, jak e-mailovou poštou, tak prostřednictvím webových formulářů
 • Kvalifikovaný certifikát je nedílnou součástí bezpečné komunikace se státní správou a samosprávou. Splňuje všechny aktuální požadavky dané legislativou, zejména zákonem o elektronickém podpisu a je standardizován také v rámci Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES).

Kvalifikovaný systémový certifikát slouží zejména pro automatizované systémy, které využívají technologii založenou na principech elektronického podpisu bez součinnosti konkrétní fyzické osoby. Jeho použití vázáno na specializované hardwarové zařízení.

Kvalifikovaný podpis, lze používat pro:

 • při podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ
 • u přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění
 • u přiznání k DPH
 • při elektronické komunikaci se státní správou
 • při elektronické komunikaci s krajskými a městskými úřady
 • při elektronické komunikaci se zdravotními pojišťovnami
 • při žádosti o sociální dávky
 • při podávání žádostí o dotace EU
 • při použití datové schránky

Kvalifikované systémové certifikáty, lze používat pro:

 • Vytváření elektronické značky
 • Ověřování elektronických značek
 • Bezpečné ověřování elektronických značek
 • Zajištění nepopiratelnosti (vazba mezi dokumentem a subjektem vytvářející elektronickou značku)

Více informací na http://nzservis.cz

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?