Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Více informací naleznete na této stránce.

 

HELIOS CRM

Znáte dobře své zákazníky? Pomůžeme vám budovat s nimi dlouhodobé vztahy.

Kvalitní CRM vám umožní poznat, pochopit a předvídat potřeby zákazníků. Analyzuje jejich chování, určuje trendy a je tak nezbytným pomocníkem při dlouhodobém i krátkodobém plánování.

V čem vám CRM pomůže?

 • Identifikuje potenciální zákazníky
 • Umožňuje získávat, třídit a využívat informace o zákaznících
 • Zpřehledňuje komunikaci mezi firmou a klientem
 • Pomáhá zefektivnit marketingové kampaně
 • Pomáhá při řízení obchodních zástupců a partnerů
 • Je provázaný s MS Outlook (e-mail, kalendář), MS Word i Excel

CRM pro řízení servisu a služeb

 • Realizace obchodních případů (může být realizována i samostatně s využitím dalších modulů, např.: Řízení projektů, Výroba)
 • Evidence požadavků (dispečink)
 • Členění servisních zásahů
 • Reklamace
 • Pravidelné návštěvy zákazníků
 • Přidělování úkolů pro servisní techniky
 • Plánování pravidelných revizí, kontrol
 • Sledování nákladů na servisní zásahy
 • Vyhodnocení prodejů náhradních dílů a služeb

CRM pro řízení marketingu

 • Identifikace potenciálu trhu
 • Tvorba marketingového plánu (od strategie až po jednotlivé úkoly)
 • Plánování, řízení a vyhodnocování marketingových kampaní
 • Získávání, třídění a využívání informací o zákaznících
  s cílem zvýšit efektivitu péče o ně
 • Sledování marketingových aktivit u zákazníků
 • Sledování prodejnosti produktů dle jednotlivých dimenzí (střediska, regiony, zakázky, zaměstnanci)

CRM pro řízení obchodních procesů

 • Sledování obchodních příležitostí
 • Evidence aktivit
 • Plánování obchodních zakázek
 • Vyhodnocování obchodních příležitostí
 • Aktivity obchodníků
 • Rozpracovanost v měsících
 • Úspěšnost příležitostí

Popis CRM procesů v systémech HELIOS

Produkty, které využívájí CRM:

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?