Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Více informací naleznete na této stránce.

 

Finance a ekonomika

Rozhodujete o klíčových ekonomických záležitostech Vaší společnosti? Zabezpečíme Vám snadný přístup k těm nejdůležitějším informacím.

Ekonomika

 • zajistí kompletní vedení účetní agendy vaší firmy
 • poskytne nástroje pro základní vyhodnocování ekonomických činností
 • zobrazí výsledky v podobě základních sestav, jako například předvaha, rozvaha, výsledovka
 • nabízí evidenci a zpracování přiznání DPH, sleduje obrat a konečné zůstatky na kontech, stav pohledávek, závazků apod.
 • podporuje elektronickou fakturaci ve standardu ISDOC a komunikaci prostřednictvím datových schránek
 • umožňuje využití mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP)

Cash - Flow

 • zachycuje reálný tok peněz a poskytuje informace pro případnou regulaci plateb v ná¬sledujících obdobích
 • umoňuje sledovat krátkodobé pohledávky a závazky, a zajistit tak plynulou práci s firemními financemi

Napojení na rejstříky

 • umožňuje kontrolu spolehlivosti prověřením v Insolvenčním rejstříku s automatickým ověřením při zavedení nového subjektu a upozorní na riziko při vzniku nového zápisu v rejstříku
 • nabízí pokročilé sledování kredibility napojením na službu Creditcheck pro české i slovenské subjekty
 • ověří správnosti údajů nebo přímo načte organizaci z Obchodního rejstříku nebo registru ARES ČR a Obchodního a Živnostenského rejstříku SR
 • plně podporuje kontrolu spolehlivosti podle Registru plátců DPH