Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Více informací naleznete na této stránce.

HELIOS Orange
Moderní informační systém pro segment SME

Máme pro vás nový a vylepšený HELIOS Orange. Nyní mnohem efektivnější a srozumitelnější.

KONTAKTUJTE NÁS

 

 

HELIOS Orange

HELIOS Orange patří mezi nejrozšířenější podnikové informační systémy pro segment SME neboli malé a střední podniky. Inspirací k vytvoření tohoto systému byly potřeby a přání našich zákazníků.

HELIOS Orange je moderní informační systém, který poskytuje uživateli zcela nový a iNOVATIVNÍ přístup ke strategickým, firemním datům. Zrychluje každodenní práci a přináší celou řadu novinkových funkcionalit a vylepšení.

video

 

HELIOS Orange je ...

 1. iNTUITIVNÍ
 2. iNDIVIDUÁLNÍ
 3. iNTELIGENTNÍ
 4. iNFORMUJÍCÍ
 5. JE ZKRÁTKA iN
 1. Ergonomie uživatelského prostředí poskytuje uživateli komfortní, příjemné, a především jednoduché ovládání systému.

  Vyšší rychlost a přehlednost je dosažena díky funkcím, jako jsou např. dashboardy, fulltextové vyhledávání či velmi přehledná navigace.

 2. Prostředí systému si každý uživatel může upravit zcela dle svých individuálních potřeb a zvyklostí.

  Příjemné, personifikované prostředí je k dispozici díky novým vlastnostem umožňujícím definovat individuální pracovní prostředí jak po obsahové, tak vizuální stránce.

 3. Dostupnost klíčových informací ve správné formě je základním předpokladem pro správná a rychlá rozhodnutí.

  Systém vyhodnocuje informace a za využití vnitřních nástrojů (např. prediktivní analýzy či Business Intelligence) předkládá uživateli podklady pro rozhodování.

 4. Nejen forma, ale také dodání informací ve správný čas, je důležitým předpokladem pro jejich následné zpracování.

  HELIOS Orange přináší mnoho nových funkcionalit (např. notifikační centrum), zajišťující předání informací uživateli v nejvhodnějším okamžiku a formě.

 5. HELIOS Orange přináší celou řadu dalších vlastností, přidaných do systému na základě námětů našich zákazníků.

  A to při zohlednění moderních trendů a technologií. Výrazné inovace byly realizovány nejen na úrovni ovládání systému či reportingu, ale především přibyla řada nových funkcionalit.

 

 

 

 

 

 

 

TOP vychytávky

finger
Plnohodnotné a intuitivní CRM
net
Moderní vzhled a intuitivní ovládání vč. nových nástrojů customizace.
checklist
Uživatelské dashboardy s předpřipravenou sadou widgetů (miniaplikací).
graph
Notifikační centrum vč. podpory push notifikací.
ui
Moderní a do systému plně integrované řešení Business Intelligence.
dashboard
Informační panel s funkcionalitou aktivních komentářů, náhledu na dokumenty a další.
notifications
Insolvenční rejstřík na zaměstnance a organizaci.
info
Nástroj Analytik s podporou prediktivní analýzy.
web
ePortal – nástroj pro přímou publikaci dat na web.
web
Mobilní aplikace - veškeré informace dostupné kdykoliv a kdekoliv.

Nejste si jistí, jestli je HELIOS Orange pro vás ten pravý?

Napište nám, co potřebujete, aby váš ERP systém splňoval, a my vám pomůžeme vybrat ten nejvhodnější a nejvýhodnější produkt z našeho portfolia.

Vyzkoušejte si HELIOS Orange

nejrozšířenější podnikový informační systém v segmentu SME

Vyzkoušejte HELIOS

 

 

 

Business intelligence

HELIOS Orange disponuje plnohodnotným Business Intelligence řešením (BI), které umožňuje svým uživatelům ucelený a efektivní přístup k práci s firemními daty. Tato data mají mnohdy velký vliv na správnost strategických rozhodnutí, a tím i na obchodní úspěch společnosti.

BI je nativní součástí HELIOS Orange, což je z procesního hlediska efektivnější, a navíc není nutné kupovat řešení třetích stran za mnohem vyšší cenu. BI obsažené v HELIOS Orange pokrývá kompletně celý reportovací cyklus, od sběru dat z nejrůznějších zdrojů až po jejich prezentaci koncovým uživatelům.

Systém je otevřený pro úpravy, rozšiřování i prezentaci. Uživatelé BI přistupují do plnohodnotného datového „skladu“, přičemž případná administrace uživatelských práv je snadná.

 

 

Představujeme Business Inteligence

 

 

 

Moduly

HELIOS Orange disponuje pestrou paletou modulů, které vám umožní zpracovávat komplexní procesy.
Prohlédněte si, co jednotlivé moduly nabízí a pokud si nebudete něčím jistí, tak nás můžete kontaktovat .

 

 

 

Oborová řešení

Strojírenská výroba

Řešení pro strojírenské podniky automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi výrobního podniku. Jedná se především o technickou přípravu, řízení a plánování výroby, logistiku, ekonomiku, správu majetku, prodej, fakturaci, komunikaci s bankami atd.

 • on-line předmětné sledování rozpracovanosti výroby až na úroveň materiál – pracoviště – stroj
 • množstevní a časová evidence rozpracovanosti výroby s vazbou na jednotlivé výrobní zdroje a skladové pohyby
 • zpětné dohledání příčiny reklamace
 • sledování historie změn kusovníků a postupů na jednotlivých výrobních příkazech formou odchylkového řízení
 • finanční sledování rozpracovanosti výroby podle nákladových složek
 • dohledání stavu rozpracovanosti zakázky
 • sledování a evidence jednotlivých šarží nebo výrobních čísel ve výrobě i ve skladech
 • ocenění zásob ve výrobě i ve výrobních meziskladech v jednotlivých složkách kalkulačního vzorce
bm_helios_oborova_reseni_elektro

Elektrotechnická výroba

Řešení pro společnosti zabývající se vývojem, a především výrobou v oblasti elektro. Je určeno jak konečným výrobcům, tzv. zpracovatelům, tak prvovýrobcům.

 • tvorba TPV založená na kódech změn s datumovou platností umožňuje přesnou evidenci vývoje výrobní dokumentace
 • zabezpečení proti náhodnému i záměrnému vymazání údajů TPV
 • funkce výpočtu plánovaných výrobních nákladů umožňují detailní pohled na složení výrobní ceny s možností simulace alternativ vzniku nákladů
 • funkce pro tvorbu výrobních objednávek a pro plánování a kontrolu dostupnosti materiálu a zdrojů
 • evidence výroby prostřednictvím čárových kódů, dotykového displeje, či jiných zařízení poskytuje dokonalý přehled o rozpracovanosti
 • porovnání plánovaných a skutečných výrobních nákladů umožňuje odhalení míst, kde dochází k překročení plánovaných nákladů a míst, kde je možné náklady snížit
bm_helios_oborova_reseni_plastik

Plastikářská výroba

Výrobci plastických výrobků jsou jedni z hlavních subdodavatelů v odvětví automotive. Systém HELIOS se primárně orientuje na podporu metodou vstřikování termoplastů, ale máme zkušenosti i s jinými metodami, např. lisování. Pro výrobu platů je typický dlouhý přípravný čas, přičemž výsledná produktivita práce je hodně závislá na seřizovačích.

 • řešení problematiky tzv. vícenásobných forem (lisostřiky), kdy může být na jedné formě více výrobků či různé výrobky na jedné formě (např. levá a pravá varianta)
 • podpora obalových kont a více variant balení
 • řízení a správa forem (např. evidence cyklů)
 • podpora kapacitního plánování
 • podpora procesu kvality jakosti, ISO norem
 • práce s čárovými kódy
 • podpora EDI komunikace vč. Odvolávek
 • evidence odpadu a jeho následné zpracování / recyklace (např. vysoká četnost neshodných výrobků při náběhu linky)
 • tolerance výrobních dávek
 • vyhodnocení a řízení shodných / neshodných výrobků a následné řízení nápravných opatření
bm_helios_oborova_reseni_velkoobchod

Velkoobchod

Mezi hlavní charakteristiky velkoobchodu patří velké množství dokladů a fyzického množství, kladoucí nároky na organizaci práce, evidenci zboží na skladě a jeho následnou manipulaci. Samozřejmostí je komunikace s dodavateli a odběrateli el. formou (B2B a B2C).

 • hromadná fakturace
 • různé metody vyskladňování a počítání hodnoty zboží (průměr, FIFO)
 • podpora výrobních čísel, šarží a expirací
 • EAN a QR kódy
 • vícejazyčná podpora jak na úrovni vstupu, tak výstupu (ovládání, sestavy, štítky, formuláře)
 • podpora logistiky umístění, včetně napojení na mobilní WMS řešení
 • možnost komunikace s obchodními partnery formou B2B řešení, např. webové portály informující o dostupnosti zboží, aktuální ceně, stavu salda, apod.
 • napojení na e-shopy (B2C) na úrovni plné automatické integrace s ERP, včetně podpory plateb kartou či cizí měnou
 • přístup obchodních zástupců do systému přes mobilní řešení
 • možnost variabilní cenová politika (termínované, zákaznické, hromadné slevy, slevy na vybrané zboží či jejich varianty apod. včetně vzájemné kombinace)
 • podpora skont a zádržného, zpětné bonusy, automatické upomínání neplatičů
 • podpora více dodacích i fakturačních míst pro jednu organizaci
 • komplexnost systému na úrovni účetnictví, mezd, apod. ale také speciální agendy související s problematikou velkoobchodu jako CRM, doprava, controlling, plánování, datové sklady, intrastat a celní agendy
bm_helios_oborova_reseni_doprava

Doprava

Řešení informačního systému HELIOS pro Dopravu je určeno primárně firmám, které ke své činnosti potřebují nákladní nebo osobní vozidla a mechanizmy, ať už pro svůj hlavní obor nebo pro režijní účely. Doprava má přesah přes ostatní specializované obory, přičemž rozsah využití může být na komplexní řízení vozového parku či pouze evidenci knihy jízd.

 • plánování jízd včetně podpory rezervace na konkrétní termín
 • jízdní příkaz a stazka vč. evidence reálného stavu vozidla (km, čerpání, apod.)
 • evidence a kontrola technického stavu vozidla vč. plánování údržby
 • ekonomika provozu vozidel
 • faktury za výkony vozidel
 • vyúčtování cestovních náhrad
 • silniční daň vč. tisku daňového přiznání a exportu do XML
 • evidence pojistné události
 • import výpisů platebních (čerpacích) karet
 • kniha jízd

 

 

Ondřej Svačina
Jednatel Meffert ČR spol. s r.o.

Společnost MEFFERT ČR používá informační systém HELIOS Orange

„HELIOS Orange pro nás plní potřebnou funkcionalitu za menší náklady. Napomohl nám modernizovat práci ve skladu, navíc můžeme lépe pracovat s manažerskými nástroji a workflow. Se systémem HELIOS Orange jsme jednoduše lepší, než tomu bylo předtím.“

Martin Šmíd
Provozní ředitel REGAZ, s.r.o.

Společnost REGAZ s.r.o. používá informační systém HELIOS Orange

"HELIOS Orange se přizpůsobil našim potřebám v obchodních případech, skladovém hospodářství i řízení dokumentace. Mimořádnou výhodu přinesla synchronizace databází HELIOS Orange CZ->SK a on-line návrhář regálů, který je plně propojen s HELIOS Orange."

Ing. Pavel Krnáč jr
Provozní ředitel - HUCK CZ, s.r.o.

Společnost HUCK CZ, s.r.o. používá informační systém HELIOS Orange

"HELIOS Orange je otevřený systém, který nám zjednodušil, zrychlil a zpřehlednil procesy."

Video

Petr Květoň
Prokurista - SILO TRANS s.r.o.

Společnost SILO TRANS používá informační systém HELIOS Orange

"HELIOS Orange je software, který zvládá přizpůsobení našemu odvětví kamionové dopravy, a tak nám pomáhá přehledně spravovat, urychlovat a zkvalitňovat procesy ve firmě."

Ing. Jiří Daněk
generální ředitel

Společnost Druchema používá informační systém HELIOS Orange

„Díky HELIOSu jsme získali nové možnosti řízení všech procesů v naší společnosti, od výroby, přes optimalizaci skladových zásob, až po řízení vztahů se zákazníky a přímé napojení na e-shop.“

Ing. Jakub Kaloč
Finanční ředitel - MATRIX a.s.

Společnost MATRIX používá informační systém HELIOS Orange

„Sledování vícero činností, on-line data pro vzdálená pracoviště, vyšší efektivita práce, sofistikované výstupy pro management – to vše jsou pro nás důležité benefity, které nám systém HELIOS přináší.“

Případová studie

Lukáš Dobeš
Ředitel úseku pro správu - ČEZ Energo s.r.o.

Společnost ČEZ Energo používá informační systém HELIOS Orange

„Každý proces, který vede ve firmě ke zjednodušení práce a činností, je vítaný. Proto vnímám systémy HELIOS Orange i Energo jako dobré pomocníky, kteří mi šetří zejména čas.”

Případová studie

Ladislav Dopita
Jednatel společnosti ELBERRY s.r.o.

Společnost Elberry používá informační systém HELIOS Red

„HELIOS nám pomohl akcelerovat naše aktivity na internetu. Spolupráce s našimi partnery je díky elektronické výměně dat efektivnější a rychlejší. Také zautomatizoval spoustu dalších každodenních činností. Mnoho věcí, které nám dříve zabíralo spoustu času, dnes šlape samo a bez chyb.“

Ing. Libor Kadlec
Partner - Tax - CCS Consulting

Společnost CCS Consulting používá informační systém HELIOS Orange

„Díky HELIOS Orange můžeme vést externě účetnictví jakémukoli klientovi a přizpůsobit se jeho požadavkům.“

Případová studie

Jan Smola
Ředitel - HELUZ a.s.

Společnost HELUZ používá informační systém HELIOS Orange

HELIOS Orange nám umožnil efektivně analyzovat a vyhodnocovat data.

Detail reference | Video

Jiří Motloch
Nakladatel - Nakladatelství Sagit, a.s.

Společnost Nakladatelství Sagit používá informační systém HELIOS Orange

"HELIOS Orange nám zlepšil a zrychlil orientaci ve firemních datech a výrazně zjednodušil komunikaci se státní správou."

Detail reference

Michal Vyhnálek
Jednatel společnosti - TEDDIES s.r.o.

Společnost TEDDIES používá informační systém HELIOS Orange

"HELIOS Orange je stabilní a otevřený systém, který nám umožnuje rozvíjet naše podnikání a modernizovat řízení obchodu a logistiky."

Případová studie

Ing. Ladislav Sedmák
Generální ředitel - AGRORIS s.r.o.

Společnost AGRORIS používá informační systém HELIOS Orange

"Snažíme sa aplikovať vo výrobe systém precízneho poľnohospodárstva, ktorý nesie so sebou aj potrebu precízneho rozhodovania, čo nie je bez dokonalého základného informačného systému realizovateľné. Systém HELIOS Orange nám túto výhodu poskytuje."

Případová studie

Martin Šak
Jednatel společnosti - Železo Hranice, s.r.o.

Společnost Železo Hranice používá informační systém HELIOS Orange

"HELIOS nám pomohl zvládnout růst naší společnosti a dnes si fungování bez něj vůbec neumíme představit. Používáme ho již přes 10 let a jsme s ním velice spokojeni!"

Michal Vlček
Jednatel společnosti - Wimex s.r.o.

Společnost Wimex používá informační systém HELIOS Orange

"HELIOS Orange aktivně využíváme pro celou naši skupinu WIMEX, to znamená, že pomáhá práci našich lidí na české, slovenské, rakouské i německé pobočce. Oceňujeme na něm především možnost individuálního řešení požadavků, které souvisejí s naším rozvojem."

Ivo Poštulka
Projektový technik - Renetra s.r.o.

Společnost Renetra používá informační systém HELIOS Orange

"Výhodou HELIOS Orange je i možnost práce na dálku. Nejčastěji takto získávají informace pracovníci firmy na služebních cestách."

Případová studie

Jakub Gabriel
ředitel - RayService, a.s.

Společnost Ray Service používá informační systém HELIOS Orange

"HELIOS Orange výrazně přispěl ke zvýšení produktivity práce."

Detail reference

Petr Škapa
Vedoucí celního oddělení - PST CLC, a.s.

Společnost PST CLC používá informační systém HELIOS Orange

"SW HELIOS a především pak sekce celních případů přinesl naší společnosti jistotu 100% funkčnosti a on line úpravy funkcí reagujících na vývoj legislativy v oblastech celního řízení. Velkým přínosem je pak přívětivé a variabilní uživatelské rozhraní s intuitivním nastavením jednotlivých pracovních přehledů a výstupů.V neposlední řadě nelze opomenout velmi kvalitní support ze strany Hotline Asseco Solution."

Miroslav Kubík
Ředitel - LOMAX & CO s.r.o.

Společnost LOMAX & CO používá informační systém HELIOS Orange

"S HELIOSem jsme vyladili procesy. Díky HELIOS Orange jsme optimalizovali podnikové procesy a produktivita práce nám vzrostla o 20 %."

Detail reference | Případová studie | Video

Radim Bartoš
Obchodní ředitel - KÁVOVINY akciová společnost

Společnost KÁVOVINY používá informační systém HELIOS Orange

"Záznamy našich receptur v HELIOS Orange spolu se záznamy o dalších vstupních nákladech zabezpečují aktuální podklady pro naše obchodní jednání s odběrateli. Pružné vyhodnocení odběratelských vztahů v HELIOS Orange nám poskytuje potřebné podklady pro další rozvoj našich aktivit na trhu."

Miroslav Dérik
Ředitel - JABLOTRON Slovakia, s.r.o.

Společnost JABLOTRON Slovakia používá informační systém HELIOS Orange

"Informační systém HELIOS Orange zjednodušil, zrychlil a zpřehlednil aktivity, které vykonáváme. Nyní můžeme lépe řídit firemní procesy, a díky tomu se plně soustředit na naši podnikatelskou činnost."

Věra Lukáčová
Jednatelka společnosti - HAJDO spol. sr.o.

Společnost HAJDO používá informační systém HELIOS Orange

"HELIOS Orange nám ušetřil téměř 20% času. Navíc s ním mohu pracovat odkudkoli online."

Detail reference

Ing. Otakar Chochola
Informatik - Fenix Group, a.s.

Společnost Fenix Group používá informační systém HELIOS Orange

"HELIOS Orange řídí všechny klíčové procesy a vytváří tak dostatečný prostor pro dynamický rozvoj."

Detail reference

Michal Dobiš
ICT manager - ELESKO a. s.

Společnost ELESKO používá informační systém HELIOS Orange

Vysoké nároky našej spoločnosti v oblasti riadenia podnikových informácií spĺňa systém HELIOS Orange bez kompromisov. A to nielen z dôvodu jeho širokej funkcionality, ale tiež vďaka vysokým odborným znalostiam a ústretovému prístupu konzultantov dodávateľa.

Detail reference

Michal Bína
Jednatel společnosti - CATUS spol. s r.o.

Společnost CATUS používá informační systém HELIOS Orange

"Velmi oceňujeme možnost automatického sběru výrobních dat z balících strojů a míchaček, evidenci skutečných časů zpracování, přiřazení pracovníků podílejících se na jednotlivých výrobních operacích."

Video

Ing. Jan Kučera jr.
Ředitel společnosti - BOHEMIA CARGO s.r.o.

Společnost BOHEMIA CARGO používá informační systém HELIOS Orange

"ERP systém HELIOS Orange nám nejen pomáhá denně řešit operativu u velkého množství obchodních případů, ale je nám i nápomocen při implementaci strategických rozhodnutí ohledně inovace našich produktů."

Případová studie

Ing. Petr Pokorný
Generální ředitel a jednatel společnosti AZ - Pokorný, s.r.o.

Společnost AZ - Pokorný, s.r.o. používá informační systém HELIOS Orange

"HELIOS Orange je pro nás už téměř 10 let neodmyslitelnou oporou všech firemních procesů. Jsme přesvědčení, že bez HELIOSu by to prostě nešlo."

Video

Lukáš Bartoň
Controller závodu - Skanska a.s.

Společnost Skanska používá informační systém HELIOS Orange

"HELIOS se plně dokázal přizpůsobit našim požadavkům, které jsou nutné při řízení našich procesů v oblasti dopravy, mechanizace, controllingu a propojení se systémy SAP a RSV, a zároveň nás zaujal svou uživatelskou přívětivostí."

Případová studie

 

bm_helios_orange_1_0_b_03

 

HELIOS Orange je otevřený externím modulům

HELIOS Space otevírá prostor ke spolupráci při rozvoji informačního systému HELIOS Orange. Je určený společnostem a jednotlivcům, kteří se na základě akceptace smluvních podmínek rozhodnou podílet na tvorbě externích doplňků pro HELIOS Orange. Členstvím v komunitě HELIOS Space získají právo vyvíjet a distribuovat tyto doplňky a k jejich vývoji mají k dispozici pro tyto účely zdarma dostupné nástroje.

 

VÍCE INFORMACÍ

 

 

 

 

Zákazníci využívající HELIOS Orange

 

bm_helios_orange_1_0_b_07bm_helios_orange_1_0_b_09bm_helios_orange_1_0_b_11bm_helios_orange_1_0_b_13bm_helios_orange_1_0_b_15bm_helios_orange_1_0_b_17bm_helios_orange_1_0_b_19bm_helios_orange_1_0_b_21bm_helios_orange_1_0_b_23bm_helios_orange_1_0_b_25bm_helios_orange_1_0_b_37bm_helios_orange_1_0_b_39bm_helios_orange_1_0_b_41bm_helios_orange_1_0_b_43bm_helios_orange_1_0_b_45bm_helios_orange_1_0_b_47bm_helios_orange_1_0_b_49bm_helios_orange_1_0_b_51bm_helios_orange_1_0_b_53bm_helios_orange_1_0_b_55

 

KONTAKTUJTE NÁS

 

 

 

Kontaktujte nás

Pomůžeme vám vybrat správné řešení a zodpovíme vaše dotazy.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Více informací naleznete na této stránce.

Developed by SHERWOODVšechna pole jsou povinná

Zásady ochrany zpracování osobních údajů ve společnosti Asseco Solutions, a.s.
S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti Asseco Solutions, a.s., abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

Důležité informace
Informace o správci osobních údajů:
Obchodní firma: Asseco Solutions, a.s..
IČO: 64949541
DIČ: CZ64949541
Sídlo: Zelený pruh 1560/99 140 02 Praha 4

Skupina Asseco je tvořena následujícími subjekty:
Asseco Solutions, a.s. IČO: 64949541
NZ Servis, spol. s r.o. IČO:  25637151

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:
Jaromír Tvrzník
dpo-cz@assecosol.com

Účely zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bezvašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas:
•    marketingové činnosti,
•    nefinanční služby našich partnerů,

Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů jsou vám k dispozici v textu dokumentu, který nám udělujete v rámci procesu sjednání služby a podpisu smlouvy.
Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný a je možné ho kdykoliv bezpodmínečně odvolat. 
 
Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas nepotřebujeme:
•    plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv, 
•    splnění našich povinností, které nám ukládá zákon a jiné právní předpisy, 
•    zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku, 
•    splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
Pokud nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné vám poskytnout příslušný produkt, službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebujeme.

Právní základ
Na tomto právním základě zpracováváme vaše osobní údaje, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů a právních předpisů:

•    nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
•    zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
•    zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
•    zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
•    zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (tento zákon upravuje úvěrové registry),
•    zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku (tento zákon upravuje činnosti subjektů, které jsou oprávněny poskytovat platební služby),
•    zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní (tento zákon ukládá povinnost vyměňovat si s jinými finančními institucemi informace o osobách, na které se v jiném státě vztahují daňové povinnosti)
•    zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů)
•    zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že klient není subjektem mezinárodních sankcí) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) např. Capital Requirements Regulation č. 575/2013, o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

Oprávněné zájmy Asseco Solutions, a.s. a Skupiny Asseco pro zpracovávaní vašich osobních údajů 
V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak Asseco Solutions, a.s, tak celé Skupiny Asseco a případně dalších třetích stran. Takové zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

•    simulace produktů a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu 
•    příprava smlouvy na vaši žádost – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy 
•    řízení vztahů s obchodními partnery, abychom vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktu nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod. 
•    řízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktu nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod. 
•    zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k provozu, obsluze a údržbě vašeho produktu 
•    reporting a vytváření analytických modelů na základě agregovaných a anonymizovaných osobních údajů a jejich sdílení s mateřskou společností Asseco
•    analýzy vašich profilových údajů a údajů o produktech a službách za účelem:
- nastavení vhodných parametrů vaší smlouvy
•    - zpracování kamerových záznamů z důvodu eliminace protiprávního jednání a dodržení ochrany osob a majetku,
- testování změn softwaru,
- výzkumu a vývoje produktů/služeb a analýz vývoje trhu,
- zpracování analýz nad agregovanými (anonymizovanými) daty pro historické, statistické a vědecké účely.

Kategorie osobních údajů

Identifikační údaje
Jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození

Kontaktní údaje
Především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.

Údaje o bonitě a důvěryhodnosti

Osobní údaje, které jsou pro společnost Asseco Solutions, a.s. – s ohledem na její právní povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně – potřebné k tomu, aby mohla obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik. Charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze uzavíraného obchodu nebo služby, která je poskytována.

Údaje o využívání služeb

Údaje o tom, které produkty a služby Asseco Solutions, a.s. jste si sjednali a jak je používáte.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Skupiny Asseco. Pokud je zpracování osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech Asseco Solutions, a.s., které jsou uvedeny výše, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky Asseco Solutions, a.s. a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Asseco Solutions, a.s. provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Asseco Solutions, a.s. v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

•    společnostem, které působí v rámci Skupiny Asseco 
- NZ SERVIS, spol. s r.o. , se sídlem Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČ: 25637151
•    externím spolupracovníkům společnosti Asseco Solutions, a.s. a dodavatelům za účelem plnění smlouvy,
•    marketingovým a výzkumným agenturám za účelem marketingového zpracování či šetření a pro nabídky obchodu, služeb a produktů členů Skupiny Asseco a vybraných obchodních partnerů,
•    burzám a zprostředkovatelům obchodu s cennými papíry,
•    poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace zahraničního platebního styku,
•    poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací,
•    bankovním a nebankovním registrům, mobilním operátorům za účelem splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů,
•    exekutorům a dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků,

Doba, po kterou jsou vaše data uložena u společnosti Asseco Solutions, a.s.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají příslušné právní předpisy.
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, nebo po dobu trvání vašeho souhlasu.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.
 
Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás Asseco Solutions, a.s. zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů 

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi společnosti Asseco Solutions, a.s. poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na každé obchodní místo či využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci se společností Asseco Solutions, a.s. využíváte.
Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů: 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 
telefon: +420 234 665 111

Rychlý kontakt