Kontaktní formulář

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Více informací naleznete na této stránce.

 

HELIOS Space

HELIOS Space otevírá prostor ke spolupráci při rozvoji informačního systému HELIOS Orange. Je určený společnostem a jednotlivcům, kteří se na základě akceptace smluvních podmínek rozhodnou podílet na tvorbě externích doplňků pro HELIOS Orange. Členstvím v komunitě HELIOS Space získají právo vyvíjet a distribuovat tyto doplňky a k jejich vývoji mají k dispozici pro tyto účely zdarma dostupné nástroje.

Nástroje HELIOS Space

Sada knihoven, dokumentace, příkladů a návodů pro vytváření tzv. pluginů, které rozšiřují funkcionalitu systému HELIOS Orange.

HELIOS Orange Interface

Základní rozhraní (typová knihovna), jehož prostřednictvím komunikuje rozšíření (plugin) s HELIOS Orange. Řešení je postaveno na technologii COM (Component Object Model).

Rozhraní poskytuje v současné verzi přibližně 60 funkcí pro přímou spolupráci pluginu se systémem HELIOS Orange.

K tvorbě pluginu je v případě HELIOS Orange Interface možno využít libovolný vývojový nástroj, který podporuje technologii COM (Delphi, Visual Basic, Visual C atd..).

HELIOS Orange Core

Komplexní nadstavba nad HELIOS Orange Interface. Jako nadstavba poskytuje nejen všechny funkce, kterými disponuje Interface, ale jedná se o sadu knihoven, které zjednodušují vývoj zejména rozsáhlejších řešení.

Umožňuje přehledně a strukturovaně definovat objekty jako jsou například tabulky, definované přehledy, definované vazby, externí akce, uložené procedury, editory a další součásti, které se využívají při tvorbě externích řešení. Kromě definice těchto objektů obsahuje i automatickou kontrolu jejich konzistence a detekci změn ve strukturách při přechodu na novou verzi pluginu a jejich automatickou aktualizaci. Rovněž lze využít i mechanismu změnových skriptů. Nedílnou součástí pluginů vytvořených pomocí HELIOS Orange Core je i unifikovaný instalační proces.

Pro využití knihoven HELIOS Orange Core je nutné k vývoji pluginu použít vývojové prostředí Delphi.

Členem HELIOS Space se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba, která splní pravidla členství komunity HELIOS Space.

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?